Menu

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Trở thành Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, tư vấn giải pháp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió, làm mát nhà xưởng công nghiệp.

Tầm nhìn

• Trở thành Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, tư vấn giải pháp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió, làm mát nhà xưởng công nghiệp.

 Là lựa chọn số 1 đối với khách hàng cũng như các chủ đầu tư nhờ uy tín và khả năng cung cấp

 


Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

 Khách hàng là ông chủ.

• Con người là cốt lõi.

  Gia tăng giá trị tối đa cho khách hàng là quyền lợi của CME Việt Nam

 

 


Sứ Mệnh

 Tiên phong trong sứ mệnh dịch vụ cung cấp giải pháp hệ thống điều hòa, thông gió và làm mát.

 Gia tăng giá trị mới cho khách hàng, CME Việt Nam và xã hội.

 

Đối tác chiến lược

/Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-udic.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-vinaconex2.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-hoabinh.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-honda.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logocoteccons1-01.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-vinhomes.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-xuanmai.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-sigma-1.jpg /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/vingroup.jpg /Resources/MenuImg/2019/10/25/cdc-0.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong-3-.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong-2-.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong-1-.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/logo-toshiba-1.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/logo-funiki.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/gree.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/6920fecc-459c-4a79-b319-24c9de372e291473501214-20483-167.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/daikin.jpg /Resources/MenuImg/2021/01/07/mitsubishi-electric-logo.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-udic.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-vinaconex2.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-hoabinh.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-honda.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logocoteccons1-01.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-vinhomes.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-xuanmai.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo-sigma-1.jpg /Resources/MenuImg/2019/10/25/logo.png /Resources/MenuImg/2019/10/25/vingroup.jpg /Resources/MenuImg/2019/10/25/cdc-0.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong-3-.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong-2-.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/tai-xuong-1-.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/logo-toshiba-1.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/logo-funiki.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/gree.jpg /Resources/MenuImg/2019/12/04/6920fecc-459c-4a79-b319-24c9de372e291473501214-20483-167.png /Resources/MenuImg/2019/12/04/daikin.jpg /Resources/MenuImg/2021/01/07/mitsubishi-electric-logo.png
0965 91 8696